• Home
  • algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

De website plantx.uk en bijbehorende websites (gezamenlijk de “Website”) zijn eigendom van en worden beheerd door PLANTX LIFE INC., 100 Park Royal S Suite 504, West Vancouver BC, V7T 1A2

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN (“VOORWAARDEN”) ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT EN EEN AANKOOP VAN DE WEBSITE DOET. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ERKENT U EN GEEFT U AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN GAAT U AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET ONVOORWAARDELIJK AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN AKKOORD GAAT, DAN MAG U DE WEBSITE NIET GEBRUIKEN OF EEN AANKOOP MAKEN VAN DE WEBSITE.

Alle kennisgevingen van u aan ons moeten schriftelijk zijn en worden verzonden naar ons contactadres op 1100 Park Royal S Suite 504, West Vancouver BC, V7T 1A2. Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via: hello@plantx.uk

1. Aanvaarding van de voorwaarden

U gaat ermee akkoord dat u volledig, zonder beperking of voorbehoud, gebonden bent aan deze Voorwaarden telkens wanneer u de Website gebruikt of producten van de Website koopt. U verklaart en garandeert dat u de wettelijke bevoegdheid heeft om akkoord te gaan met deze Voorwaarden en deze te accepteren namens uzelf en elke entiteit die u beweert te vertegenwoordigen.

De Website, inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, producten en diensten die beschikbaar zijn op of via de Website, zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden en bepalingen, belangrijke juridische mededelingen, waarschuwingen en beperkingen. Details van specifieke voorwaarden, belangrijke juridische kennisgevingen, waarschuwingen en beperkingen worden uiteengezet op de pagina's waarop ze betrekking hebben. Lees deze details aandachtig door voordat u verdergaat, aangezien ze belangrijk zijn.

2. Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment herzien. Wanneer dit gebeurt, zullen we elke update van de Voorwaarden op de Website plaatsen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij u per e-mail of op een andere manier op de hoogte stellen via de contactgegevens in uw account (hieronder gedefinieerd) of via andere opt-in-communicatie, indien en wanneer deze Voorwaarden worden bijgewerkt. Wijzigingen in de Voorwaarden worden van kracht tien (10) dagen nadat de nieuwe Voorwaarden zijn geplaatst. Gebruikers worden dus aangemoedigd om de Website en/of Voorwaarden periodiek te bezoeken om de Voorwaarden te bekijken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat als u de Website na deze datum gebruikt, wij uw gebruik zullen beschouwen als aanvaarding van de bijgewerkte Voorwaarden.

3. Registratie

Om een ​​aankoop te doen op de Website of toegang te krijgen tot bepaalde gebieden en functies op de Website, moet u een account (een “Account”) aanmaken met behulp van een inlognaam en wachtwoord (“Inloggegevens”) door het proces te volgen dat wordt beschreven op de website. Website. Om een ​​Account aan te maken, moet u mogelijk bepaalde informatie over uzelf aan ons verstrekken, zoals uw naam, adres, wachtwoord, e-mailadres, mobiel nummer en geldige betaalmethode. Voor de duidelijkheid: het aanmaken van een Account, het inloggen op uw Account en elke aankoop van een product als gast of Accounthouder houdt in dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.

U stemt ermee in om nauwkeurige, volledige en actuele informatie in uw Account te verstrekken en bij te houden. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Account en uw Inloggegevens, wat inhoudt dat u uw Account en Inloggegevens niet aan iemand anders (anders dan aan ons) bekendmaakt. U stemt ermee in om ons, met behulp van de hierboven verstrekte contactgegevens, onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of inloggegevens, elke andere inbreuk op de beveiliging of elk vermoeden van dergelijk ongeoorloofd gebruik. Wij zijn niet verplicht om de identiteit of autoriteit van een persoon die uw inloggegevens gebruikt om de website te gebruiken te verifiëren en hebben het recht om te vertrouwen op de autoriteit van elke persoon die uw inloggegevens gebruikt. U bent verantwoordelijk voor elke actie die onder uw Inloggegevens wordt ondernomen, ongeacht of u de actie hebt geautoriseerd. We kunnen naar eigen goeddunken op elk moment een aanvullend identiteitsbewijs eisen van elke persoon die de Website wil gebruiken of een aankoop wil doen op de Website, en we kunnen een dergelijk gebruik of aankoop weigeren, of weigeren gevolg te geven aan enige communicatie van een persoon als wij met een dergelijk bewijs niet tevreden zijn of als u weigert een identiteitsbewijs te verstrekken.

4. Verkoop van producten en diensten

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij, geheel naar eigen goeddunken, ervoor kunnen kiezen om een ​​aankoopverzoek niet te accepteren of af te ronden indien wij niet voldoen aan de toepasselijke wetgeving of indien wij een veiligheidsprobleem of enig probleem van welke aard dan ook constateren. Alle verkopen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, die in sommige omstandigheden kan veranderen tijdens het afrekenen, de betalings- en bevestigingsprocessen die aan een bepaalde bestelling zijn gekoppeld. De prijzen voor alle producten staan ​​vermeld op de Website en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op de website accuraat, actueel of volledig is op het moment van opname, aanvaarden we geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen op de website en doen we geen enkele belofte om de website bij te werken. Wij behouden ons het recht voor om (a) fouten of weglatingen op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u of een andere persoon; (b) op elk moment de producten en diensten die op de Website worden geadverteerd wijzigen; de specificaties; prijzen; producten; Diensten; promotionele aanbiedingen en andere website-inhoud zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u of een andere persoon; (c) elke bestelling die u plaatst, via de website of anderszins, weigeren en (d) de hoeveelheden beperken die beschikbaar zijn voor verkoop of verkocht. De advertenties op de Website zijn uitnodigingen tot het doen van aanbiedingen voor de aankoop van producten en diensten en zijn geen aanbiedingen tot verkoop. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor het weigeren van het leveren van een dienst of product dat beschikbaar is via de Website.

PlantX behoudt zich het recht voor om de verkoop van onze producten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Daarnaast behoudt PlantX zich ook het recht voor om de aantallen producten of diensten die worden aangeboden en vervolgens verkocht te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van PlantX.

5. Prijzen, levering, retourneren en ruilen

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen in Amerikaanse dollars. Toepasselijke omzetbelastingen en verzendkosten worden voorafgaand aan de aankoop toegevoegd, zoals aangegeven in de gegevens die worden verstrekt tijdens de bevestiging van een aankoop. U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten, toeslagen en toepasselijke belastingen voor producten op het moment van de transactie met een geldige betaalmethode. Als uw betalingsmethode mislukt, of als uw account op een andere manier achterstallig wordt, kunnen we de verschuldigde vergoedingen innen met behulp van andere incassomechanismen.

Wanneer u producten of diensten via de Website bestelt, kunnen bepaalde specifieke voorwaarden van toepassing zijn, die op de betreffende webpagina staan ​​vermeld. Deze specifieke algemene voorwaarden omvatten ons privacybeleid, verzend- en administratiekosten en retourbeleid. Bestellingen geplaatst op maandag tot en met vrijdag worden normaal gesproken binnen 1 tot 3 werkdagen verwerkt voor verzending. Alle verkopen zijn definitief. Wij staan ​​achter de kwaliteit van de producten. Als u om welke reden dan ook ontevreden bent, neem dan contact met ons op via de bovenstaande informatie om uw zorgen weg te nemen.

Vrijwaring: Productafbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Als u twijfelt en er zeker van wilt zijn dat het product een specifieke verpakking heeft, neem dan contact met ons op voordat u bestelt, aangezien wij de kosten voor het retourneren van producten met een andere verpakking dan op de afbeeldingen niet kunnen dekken.

6. Disclaimer op het gebied van de gezondheidszorg

De inhoud, producten en diensten die hierin worden aangeboden, zijn uitsluitend voor informatief gebruik. Niets in de inhoud, producten of diensten mag worden beschouwd of gebruikt als vervanging voor medisch advies, diagnose of behandeling. Deze website en zijn diensten vormen niet de praktijk van enig medisch of ander professioneel gezondheidszorgadvies, diagnose of behandeling en creëren geen expliciete of impliciete arts-patiëntrelatie. U moet altijd met uw zorgverlener praten voor diagnose en behandeling, inclusief uw specifieke medische behoeften. De producten of diensten waarnaar op deze website wordt verwezen, vormen geen verklaring of garantie dat een bepaalde dienst of product veilig, passend of effectief voor u is.

Gebruikers van de Website mogen niet vertrouwen op de daarin opgenomen informatie voor het diagnosticeren, behandelen, genezen, voorkomen, beheren of anderszins aanpakken van gezondheidsproblemen. Gebruikers moeten het advies inwinnen van een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als ze vragen hebben over hun persoonlijke gezondheid of medische aandoeningen.

7. Onnauwkeurigheden op de Website

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en actuele informatie op onze website op te nemen, kunnen er soms fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen voorkomen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

De informatie op deze website is niet bedoeld als volledig naslagwerk. Hoewel we hebben geprobeerd de juistheid van de gepresenteerde informatie te bevestigen, geven we geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de actualiteit, volledigheid, bruikbaarheid of nauwkeurigheid van de inhoud van de website. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Wij onderschrijven en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud uit andere bronnen, of voor praktijken of normen van andere bronnen.

8. Beperkingen op gebruik

De Website, inclusief alle informatie, materialen, tekst, afbeeldingen, video, audio of multimedia-inhoud die beschikbaar is via de Website, wordt aangeboden voor uw niet-commercieel en persoonlijk gebruik op een ‘as is, as available’-basis en kan door u worden gebruikt. uitsluitend voor informatiedoeleinden. In het bijzonder, maar zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, erkent u dat de diensten en producten die via de Website worden gekocht uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik worden aangeboden. Niets in deze Voorwaarden verleent u enig ander recht op de Website dan nodig is om u toegang te geven tot de Website en de producten of diensten via de Website te kopen.

Als voorwaarde voor uw gebruik van de website, inclusief de inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op de website, gaat u ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen of proberen te doen: (a) wetten overtreedt, ongeacht de wetten (gedefinieerd in sectie 21), deze Voorwaarden, ons beleid en de rechten van derden; (b) de Website reverse-engineeren, decompileren, kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, in licentie geven, in sublicentie geven, weergeven, herzien, overdragen, verkopen of anderszins beschikbaar stellen aan derden, of anderszins publiceren, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze exploiteren van de Website of de inhoud ervan, behalve zoals uitdrukkelijk door ons toegestaan ​​of uitdrukkelijk bepaald onder de toepasselijke wetgeving; (c) de Website gebruiken op een manier die de Website zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, inclusief het verspreiden van virussen of malware of andere soortgelijke schadelijke softwarecode; (d) de beveiligingsfuncties van de Website verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of verstoren; (e) informatie verzamelen of anderszins verzamelen over een gebruiker van de Website zonder hun toestemming en naleving van alle wetten; (f) vertegenwoordigen of suggereren dat we een ander bedrijf, product of dienst onderschrijven, tenzij we hiermee schriftelijk hebben ingestemd; en (g) alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen van enig deel van de Website verwijderen.

Zonder andere rechtsmiddelen te beperken, inclusief maar niet beperkt tot enig rechtsmiddel dat beschikbaar is onder de toepasselijke wetgeving, kunnen wij de toegang tot de Website, uw Account, de toegang tot inhoud, producten of diensten, gelinkte websites beperken, uitstellen of beëindigen, of stappen ondernemen om gebruikers van de website houden als wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat de gebruiker problemen of mogelijke juridische aansprakelijkheden veroorzaakt, inbreuk maakt op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden, of anderszins in strijd handelt met de geest van deze voorwaarden of ons beleid. Wij kunnen, onder passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, naar eigen goeddunken de toegang opschorten of beëindigen, of de Website, diensten of producten wijzigen of stopzetten.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden, behouden wij (en onze licentiegevers) alle rechten, titels en belangen, inclusief intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de inhoud ervan. Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen die op de Website worden gepubliceerd beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Wij (en onze licentiegevers) behouden al onze intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databaserechten, patenten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook) ter wereld. Niets op de Website, uw gebruik van de inhoud of aankoop van producten mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige overdracht van rechten aan u op enig intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten van ons (of van een derde partij).

Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, kunnen de productnamen, bedrijfsnamen en logo's die op de Website worden gebruikt handelsmerken zijn, inclusief geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van ons, een gelieerde onderneming of een derde partij. Dergelijke handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen of logo's mogen geheel of gedeeltelijk niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of die van de relevante partijen.

10. Gebruikersinhoud

De Website biedt gebruikers de mogelijkheid om inhoud, inclusief informatie, tekst, foto's en berichten (“Inhoud”) op de Website te plaatsen. We beweren niet dat we de door gebruikers geplaatste inhoud onderschrijven, ondersteunen, bestraffen of ermee instemmen. Als u Inhoud via de Website uploadt, plaatst of anderszins verzendt, erkent u dat ons recht om de Inhoud te gebruiken eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, royaltyvrij en niet-exclusief is om te reproduceren, wijzigen, vertalen, publiceren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk uit te voeren, het weergeven en distribueren van dergelijke inhoud op elk medium of op een manier die wij geschikt achten en voor elk doel, inclusief commercieel gebruik, zonder compensatie of toeschrijving aan u of een andere persoon. U verklaart en garandeert dat alle inhoud die u ons verstrekt uw eigen, originele werk is en zal zijn en op wettige wijze aan ons is verstrekt en dat u over alle noodzakelijke toestemmingen beschikt om dit aan ons te verstrekken. U stemt ermee in afstand te doen van alle morele rechten die u mogelijk heeft op de inhoud, maar alle persoonlijke gegevens die u verstrekt zullen worden gebruikt zoals beschreven in ons privacybeleid. Wij zijn niet onderworpen aan enige verplichting tot vertrouwelijkheid, noch zijn wij aansprakelijk voor enig gebruik en/of openbaarmaking van de Inhoud.

U begrijpt dat alle inhoud die op de website wordt geplaatst of verzonden, ongeacht of deze openbaar is geplaatst of privé is verzonden, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dergelijke inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u geheel en alleen verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u uploadt, plaatst of anderszins via de website verzendt. We beweren niet dat we de door gebruikers geplaatste inhoud beoordelen en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke inhoud, inclusief eventuele fouten, weglatingen, inbreuken, lasterlijke uitspraken, obsceniteit of onnauwkeurigheden die daarin zijn vervat. We hebben echter het recht, maar niet de verplichting, om inhoud die in strijd is met de Voorwaarden of anderszins aanstootgevend is, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, verplaatsen of bewerken.

11. Privacy

Door de website te gebruiken, inclusief door de inhoud te bekijken, de diensten te gebruiken, in te loggen op een account, u te abonneren op een nieuwsbrief of andere opt-in-communicatie, of een bestelling voor een product te plaatsen, stemt u in met het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en bewaren van uw persoonlijke gegevens door of namens ons, zoals uitgelegd in ons Privacybeleid, zoals van tijd tot tijd herzien, en zoals anderszins toegestaan ​​of vereist door de toepasselijke wetgeving.

12. Informatieverzameling

Informatie die u ons wilt geven: Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u op onze website invoert of ons per telefoon, e-mail of op een andere manier geeft. Op onze website kunt u informatie opvragen, u abonneren op onze nieuwsbrief, onze producten en diensten kopen, deelnemen aan onze wedstrijden en enquêtes en gebruik maken van alle andere diensten die wij aanbieden. Om van dit aanbod te kunnen profiteren, is het noodzakelijk dat u persoonlijke informatie (hierna “persoonlijke informatie”, “persoonlijk identificeerbare informatie” en “uw informatie” genoemd) aan ons bekendmaakt, inclusief maar niet beperkt tot een of meer van de volgende identificerende informatie: naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardgegevens. We gebruiken de informatie die u verstrekt om op uw verzoeken te reageren, met u te communiceren, informatie over ons bedrijf en promotiemateriaal van sommige van onze partners te verstrekken en onze diensten aan te passen en te verbeteren. Om onze goederen of diensten te kopen, moet u naast bepaalde persoonlijke informatie ook financiële informatie verstrekken, die we gebruiken om u de gekochte goederen of diensten te factureren.

Informatie die we verzamelen via Google Analytics: Gebruikers die deze website bezoeken en javascript hebben ingeschakeld, worden gevolgd via Google Analytics. Google Analytics verzamelt anoniem informatie en rapporteert websitetrends aan ons zonder individuele bezoekers te identificeren. Google Analytics verzamelt een verscheidenheid aan informatie van gebruikers, waaronder het internetprotocol (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden (wat het niet aan ons rapporteert), uw internetprovider (ISP), browsertype, type van het besturingssysteem, de volledige Uniform Resource Locator (URL)-klikstream naar, via en vanaf onze website, inclusief datum en tijd, cookie, de tijdsduur die u op bepaalde pagina’s doorbrengt, op welke links u klikt terwijl u op onze site bent, en dergelijke informatie over plaatsbezoek. Gegevens van Google Analytics worden gedeeld met Google. Voor meer informatie over Google Analytics of om u af te melden voor het delen van uw gegevens via Google Analytics, gaat u naar: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

13. Vertrouwelijkheid

Elektronische communicatie, inclusief via internet, via e-mail of de website, is geen veilig communicatiemiddel en alle informatie die u ons verstrekt, zal niet vertrouwelijk worden behandeld. Om die reden mag u ons geen informatie verstrekken of sturen die u als vertrouwelijk, commercieel gevoelig of waardevol beschouwt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van communicatie met ons via elektronische communicatie of als wij dergelijke informatie op uw verzoek aan u doorgeven.

14. Afwijzing van garanties

LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN HET ONZE VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U BEPERKT. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN IS VAN INVLOED OP DE WETTELIJKE RECHTEN DIE U HEBT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

U ERKENT DAT U DE WEBSITE OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDT DE WEBSITE (INCLUSIEF DE INHOUD ERVAN) AANGEBODEN OP EEN “AS IS” BASIS EN WIJST DE BEDRIJFSGROEP UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE AF. INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIE VAN OF IN VERBAND MET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID, BESCHIKBAARHEID, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET INBREUK MAKEN OP INTELLECTUEEL EIGENDOM OF SCHENDING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE WEBSITE, OF DAT DE WEBSITE ZAL ZIJN ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZIJN OF ANDERSZINS VEILIG ZIJN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOE. DIENOVEREENKOMST ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

15. Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET EN ONGEACHT ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, ZAL DE BEDRIJFSGROEP IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIG VERLIES, SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ DIRECT, INCIDENTEEL, INDIRECT, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLG, EN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN WINST, VERLOREN GEGEVENS, VERLOREN REPUTATIE OF GOEDE WILL, VERWACHT OF ANDERSZINS, ONDER ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT ENIGE FOUT OF VERKEER DAT VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK DE WEBSITE, ZELFS ALS DE BEDRIJFSGROEP DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJK VERLIES, SCHADE OF AANSPRAKELIJKHEID WIST OF HAD KUNNEN HEBBEN OPGEDAAN. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING, ONGEACHT HET FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN ENIGE BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID.

ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN DE VORIGE PARAGRAAFEN TE BEPERKEN, ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFGROEP JEGENS U IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, DE WEBSITE, DE INHOUD, DE DIENST EN HET PRODUCT BESCHIKBAAR VIA DE WEBSITE HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. OP DE KOSTEN DIE ONDER UW REKENING AAN ONS WORDEN BETAALD GEDURENDE DE PERIODE VAN 3 MAANDEN DIRECT VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN ENIGE CLAIM DIE AANLEIDING GEEFT TOT EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

IN DEZE VOORWAARDEN BETEKENT “BEDRIJFSGROEP” PLANTX LIFE INC. EN HAAR MOEDERONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN DIENSTVERLENERS, EN ELK VAN HUN RESPECTIEVE PARTNERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANNEMERS, AANDEELHOUDERS, VERTEGENWOORDIGERS OF AGENTEN.

16. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord de Bedrijfsgroep te vrijwaren van, en de Bedrijfsgroep schadeloos te stellen voor, alle claims en aansprakelijkheden (inclusief advocaatkosten) die kunnen voortkomen uit uw gebruik van de Website, uit uw Inhoud of diensten of producten verkregen door het gebruik van de Website en van uw schending van deze Voorwaarden, enige toepasselijke wet, regel of regelgeving of enig recht van derden. Wij behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die onderhevig is aan schadeloosstelling op grond van deze sectie, en u stemt ermee in om samen te werken met onze verdediging van een dergelijke zaak zonder uw vrijwaringsverplichtingen met betrekking tot de zaak te beperken.

17. Geen advies

De Website vormt geen technisch, beleggings-, financieel of juridisch advies en mag voor dergelijke doeleinden niet worden gebruikt. Het vertrouwen op de informatie die door ons, andere partijen die bekend zijn met de Website of andere gebruikers van de Website wordt verstrekt, is uitsluitend op eigen risico. De informatie op de Website is geen uitnodiging of aanbod om te beleggen in onze effecten of andere financiële instrumenten.

18. Advertenties en links van derden

Wij kunnen links naar websites van derden aanbieden. Wij raden de inhoud van websites van derden niet aan en onderschrijven deze ook niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites van derden, sites binnen de website of andere advertenties van derden, en doen geen uitspraken over de inhoud, nauwkeurigheid of legitimiteit ervan. Uw gebruik van websites van derden is op eigen risico en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van die sites. Wij onderschrijven geen enkel product, dienst of behandeling die op de website wordt geadverteerd. In geen geval is de Bedrijfsgroep aansprakelijk voor enig verlies, claim, schade of kosten die kunnen ontstaan ​​in verband met uw gebruik van deze materialen.

19. Beëindiging

U erkent dat wij het recht hebben om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Website te beëindigen of op te schorten, om een ​​Account te beëindigen of op te schorten, om uw toegang tot of deelname aan de inhoud, producten of diensten die op de Website worden aangeboden te beperken of te weigeren. op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u en zonder aansprakelijkheid jegens u of wie dan ook, als u een van deze Voorwaarden schendt of dreigt te schenden, als u onze rechten schendt of dreigt te schenden, als u de toegang tot of het gebruik van de Website door iemand anders belemmert, of als we naar eigen goeddunken om welke reden dan ook besluiten dat een account, toegang tot de website, inhoud, dienst of product anderszins schadelijk is voor de website, ons of de bedrijfsgroep (“Gebeurtenis van beëindiging”). Als deze Voorwaarden door u of ons worden beëindigd of als er zich een Geval van Beëindiging voordoet, blijven deze Voorwaarden van toepassing en bindend voor u met betrekking tot uw eerdere gebruik van de Website, inclusief ons recht om al het geld te ontvangen dat u aan ons verschuldigd bent. .

20. Jurisdictie

U gaat ermee akkoord dat elke claim, actie of procedure die voortvloeit uit deze Voorwaarden of uw gebruik van de Website, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de EU. Elke partij stemt ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van, en gaat ermee akkoord dat de locatie van dergelijke rechtbanken geschikt is voor dergelijke juridische acties of procedures. Elk geschil zal binnen de EU worden behandeld.

U EN DE BEDRIJFSGROEP DOEN AFSTAND VAN HET RECHT OM EEN KLASSEACTIE, COLLECTIEVE ACTIE OF ANDERE REPRESENTATIEVE ACTIE TE VERVOLGEN OF DEEL TE NEMEN AAN. U EN LEAF SCIENCE KUNNEN ALLEEN NAMENS ZICHZELF VERHAAL AANVRAGEN EN ALLEEN VOOR ZOVER DAT NODIG IS OM HUN INDIVIDUELE CLAIMS OP TE LOSSEN. DEZE AFWIJZING VAN CLASS ACTION IS EEN MATERIEEL EN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN EN KAN NIET WORDEN AFGESCHEIDEN VAN DEZE ARBITRAGEBEPALING.

21. Algemene bepalingen

Indien enig onderdeel van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar is, wordt de afdwingbaarheid van enig ander onderdeel van deze Voorwaarden niet aangetast. Ons onvermogen om enig recht of bepaling in deze Voorwaarden af ​​te dwingen, houdt geen afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling in, tenzij dit door ons schriftelijk wordt erkend en overeengekomen. U mag uw rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden niet toewijzen, in sublicentie geven of overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze Voorwaarden, samen met het privacybeleid en andere aanvullende voorwaarden waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, bevatten de volledige afspraak en overeenkomst tussen ons en u met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangen alle door u gemaakte verklaringen, garanties, verklaringen of mededelingen. of wij. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en ons als gevolg van deze Voorwaarden of het gebruik van de Website. Deze voorwaarden zijn alleen beschikbaar in het Engels. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is elke door ons verstrekte niet-Engelse vertaling van deze Voorwaarden uitsluitend bedoeld voor het gemak, en als er een conflict of inconsistentie bestaat tussen de Engelse versie en een niet-Engelse versie, heeft de Engelse versie voorrang en geldt deze.

Ons onvermogen of uitstel om strikte uitvoering van enige bepaling van deze overeenkomst aan te dringen of af te dwingen, mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand doen van enige bepaling of recht. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch de handelspraktijk zullen enige bepaling van deze overeenkomst wijzigen. We kunnen onze rechten en plichten onder deze overeenkomst op elk moment aan elke partij overdragen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle rechten en licenties die onder deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking door ons worden toegewezen.

Geen enkele actie die voortvloeit uit deze Overeenkomst of uw toegang tot of gebruik van onze Website, ongeacht de vorm of de basis van de claim, mag door u worden ingesteld meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan ​​(of als meerdere oorzaken, vanaf de datum waarop de eerste dergelijke oorzaak zich voordeed) en u doet hierbij afstand van eventuele langere verjaringstermijnen die mogelijk door de wet zijn toegestaan.